Onze klachtenregeling

We zetten alles op alles om te zorgen dat je niet alleen een goede ervaring, maar een fantastische ervaring hebt met SUE. Maar mocht er onverhoopt iets mislopen dan lossen we dat heel graag zo goed mogelijk op. Daarom hebben we een klachtenregeling, zodat je precies weet welke stappen je dan moet ondernemen. Zodat we je zo snel mogelijk weer blij kunnen maken.

Klachtenregeling

Drie heldere stappen:

  1. Klachten dienen per email ([email protected]) aan SUE | Behavioural Design te worden gestuurd, t.a.v. Mirelle Janssen. SUE | Behavioural Design bevestigt de ontvangst binnen 7 dagen en streeft ernaar de klacht binnen 2 weken op te lossen. Als er meer tijd nodig is, zal de klant hiervan binnen die termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij zal er een indicatie worden gegeven wanneer SUE | Behavioural Design verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  2. Mochten klager en SUE | Behavioural Design niet tot overeenstemming komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is voor SUE | Behavioural Design bindend. SUE | Behavioural Design handelt de uitspraak binnen 7 dagen af.
  3. Alle correspondentie met betrekking tot klachtenregeling wordt door SUE | Behavioural Design geregistreerd en maximaal 1 kalenderjaar bewaard worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.