Hoe komt het dat sommige teams altijd tot goed werk komen en andere niet? Wat zorgt er voor dat er in een ene groep ontzettend veel stress en bewijsdrang is, en het andere team een soort speelsheid en lichtvoetigheid heeft, waarbij iedereen het voor elkaar opneemt? De eigenschappen van succesvolle teams is een klassiek gedragsvraagstuk. Sommige groepen overstijgen de som van de individuele leden en andere groepen leveren maar een fractie van wat je van het gecombineerde talent mag verwachten.
Je kan een voetbalploeg samenstellen met wereldsterren en geen bal tussen de lijnen krijgen en je kan een ploeg als Ijsland – een land ter grootte van een gemiddelde provinciestad – in de kwartfinales van het EK voetbal krijgen.

Wat Google ontdekte

Voor organisaties als Google is het bestuderen van de factoren die teamsucces bepalen van levensbelang. Het verschil tussen een high-performance team en een gemiddeld team is het verschil tussen de Google zoekrobot en Altavista. Google investeert ontzettend veel in talent en heeft er dus alle belang bij dat teams maximaal renderen. Vijf jaar geleden begon Google “project Aristotle”, een onderzoek naar de eigenschappen van het perfecte team.

Google kwam er achter dat het ontwerp van een team eigenlijk compleet onderhevig is aan ongefundeerde assumpties. Is het beter om introverten samen zetten? Zijn teams beter als de teamleden hechtere vriendschapsrelaties onderhouden? Wat is de impact van management stijlen op teamgedrag? Wat is de impact van verschillende beloningssystemen op teamgedrag? Google onderzocht dit alles en kwam tot de conclusie dat geen enkele van deze factoren de kwaliteit van een team voldoende verklaarde.

Het antwoord op de vraag naar het perfecte team komt uit gedragspsychologie. Project Aristotle kwam er achter dat teams die op twee specifieke groepsnormen acteerden altijd tot het beste werk kwamen. Ongeacht of dit team opgemaakt was uit de meest getalenteerde mensen of niet. Groepsnormen zijn uitgesproken of onuitgesproken regels die een groep hanteert om de interactie met elkaar te reguleren: Laten we elkaar uitspreken? Mogen we elkaar aanspreken op elkaars gedrag? Laten we de baas altijd als laatste het woord hebben? enz.. Wat het team bij Google ontdekte was dat er twee specifieke gedragsregels zijn die de goede teams onderscheiden van gemiddelde teams.

Habit 1: even veel spreektijd

Ten eerste blijken in goede teams de leden ongeveer even veel spreektijd te krijgen. Soms heeft één individu iets meer te zeggen op een onderwerp of taak waarin hij gespecialiseerd is, maar dat wordt dan weer gecompenseerd tijdens een andere taak, waarin de andere teamleden meer aan bod komen op basis van hun expertise. Als op het einde van de dag elk teamlid ongeveer evenveel aan bod gekomen is, dan is dat de eerste grote voorspeller voor de kwaliteit van het team.

Habit 2: sociale sensitiviteit

De tweede voorspeller is sociale sensitiviteit. Groepen die heel sensitief zijn voor de emoties van de leden (bvb. in de tone-of-voice) zijn veel effectiever. Omgekeerd: groepen die een lage sensitiviteit hebben voor de emoties van de groepsleden zijn minder effectief.

Twee simpele gedragsinterventies waar een groep zich bewust van moeten zijn, volstaan om een groep op een hoger niveau te tillen. Wat deze twee simpele gedragsafspraken doen is een gevoel van veiligheid installeren. En met het gevoel van veiligheid komt een gevoel dat de leden van de groep makkelijker kunnen experimenteren en risico’s nemen. En wanneer dat gevoel in een groep geïnstalleerd is, dan komt een groep veel makkelijker tot baanbrekende ideeën. Wat zo opmerkelijk is aan dit onderzoek is dat twee simpele gedragsregels die het gedrag van de leden van een groep richting geven, compleet correleren met de kwaliteit van de groep.

Het gedragsontwerp van succesvolle teams is uiteindelijk niets anders den twee kleine spelregels. Twee simpele gedragsafspraken triggeren een kettingreactie aan positieve effecten. De houding van de groep verandert, de stress van de groep verlaagt, de exploratiedrang vergroot, de speelsheid neemt toe, enz… Sommigen noemen dit cultuur, maar cultuur is niets anders dan het effect van deze kettingreactie aan positieve effecten van dit simpele gedragsontwerp.

Bron: https://mobile.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html.

SUE doet voor klanten gedragsanalyse van doelgroepen en ontdekt krachtige inzichten op basis van gedragspsychologie. Ontdek alle services van SUE.