Complaints Procedure / Klachtenregeling

We do everything we can to make sure that you not only have a good experience, but a fantastic one with SUE. But in the unlikely event that something goes wrong, we are happy to solve it as well as possible. That is why we have a complaints procedure, so that you know exactly which steps to take. So that we can make you happy again as soon as possible.

We zetten alles op alles om te zorgen dat je niet alleen een goede ervaring, maar een fantastische ervaring hebt met SUE. Maar mocht er onverhoopt iets mislopen dan lossen we dat heel graag zo goed mogelijk op. Daarom hebben we een klachtenregeling, zodat je precies weet welke stappen je dan moet ondernemen. Zodat we je zo snel mogelijk weer blij kunnen maken.

Complaints Procedure (UK)

Three simple steps

  1. Complaints should be sent by email ([email protected]) to SUE | Behavioral Design, attn. Mirelle Janssen. SUE | Behavioral Design confirms receipt within 7 days and aims to resolve the complaint within 2 weeks. If more time is required, the customer will be notified within that period with an explanation of the postponement. An indication will be given when SUE | Behavioral Design expects to be able to provide a definitive answer.
  2. Should the complainant and SUE | Behavioral Design cannot reach an agreement, the complaint will be submitted to the Disputes Committee. The decision of the Disputes Committee is for SUE | Behavioral Design Binding. SUE | Behavioral Design will process the decision within 7 days.
  3. All correspondence relating to the complaints procedure will be handled by SUE | Behavioral Design registered and stored for a maximum of 1 calendar year. Complaints are always treated confidentially.

Klachtenregeling (NL)

Drie simpele stappen

  1. Klachten dienen per email ([email protected]) aan SUE | Behavioural Design te worden gestuurd, t.a.v. Mirelle Janssen. SUE | Behavioural Design bevestigt de ontvangst binnen 7 dagen en streeft ernaar de klacht binnen 2 weken op te lossen. Als er meer tijd nodig is, zal de klant hiervan binnen die termijn in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Daarbij zal er een indicatie worden gegeven wanneer SUE | Behavioural Design verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  2. Mochten klager en SUE | Behavioural Design niet tot overeenstemming komen, wordt de klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is voor SUE | Behavioural Design bindend. SUE | Behavioural Design handelt de uitspraak binnen 7 dagen af.
  3. Alle correspondentie met betrekking tot klachtenregeling wordt door SUE | Behavioural Design geregistreerd en maximaal 1 kalenderjaar bewaard worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.